کتابشناسی اراک۱

| پژوهشگر پسادکتری، دانشگاه تورنتو

مهدی ادنانی، طرحشناخت مناطق اکولوژیک کشور: تیپ­ های گیاهی منطقۀ قم و اراک، محدودۀ نقشۀ چهارگوش ‎NI 39-6، باهمکاری ابوالفضل رحمتی‌زاده، حسین خاکدامن، حسین باقری (تهران: مؤسسۀ تحقیقات جنگل­ ها و مراتع‏‫، ۱۳۸۳).

عبدالحمید اشراق، طرح جامع اراک (تهران: معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی، ۱۳۸۷).

حسنعلی افشار، سفرنامۀ لرستان و خوزستان (اراک، بروجرد، خرم­آباد، دزفولو شوشتر) و رویدادهای شاهمرد ۱۲۶۴ق، تصحیح و پژوهش حمیدرضا دالوند (تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۲).

علی ایزدی، شکل­ گیری تعزیه در ایران: تعزیۀ سیار اراک و مقایسه با تئاترواگن ایتالیا در قرون وسطا (اراک: دانشگاه آزاد اسلامی اراک، ۱۳۸۶).

هوشنگ بازوند، مهدی عسگری و علی پرویزی، زندگی با زلزله : مروری بر وقوع پدیدۀ فوج زمین ­لرزۀ داودآباد اراک (اراک: انتشارات شهرآرا، ‏‫۱۳۹۱).

جهانگیر بخشایی، مطالعات خاک­ شناسی تفضیلی ایستگاه تحقیقات کشاورزی اراک استان مرکزی، با نظارت فنی شجاع­ الدین فلاحی (تهران: مؤسسۀ تحقیقات خاک و آب، ۱۳۶۶).

محمود بنائی فر، ارمغان اراک (بی جا: بی نا، بی تا).

قمر پیله­ ور، بررسی مؤسسات آموزشی مورد نیاز کارمندان تحصیلکرده و خانواده­هایشان در دو منطقۀ صنعتی ایران: اراک و تبریز (تهران: مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی، انتشارات‏‫، ۲۵۳۵‏‫/۱۳۳۵).

نسرین ترابی، نقرۀ نوردیده: تاریخ عکاسی اراک و مختصری از تاریخ عکاسی خمین (تهران: نسرین ترابی، ۱۳۸۹).

حجت ­الله چقایی، تاریخ چقا، از روستاهای شهرستان اراک (اراک: نشر نویسنده‏‫، ‫۱۳۹۱). صدیقه (رویا) حسن ­زاده، تاریخچۀ تئاتر و نمایش در اراک (اراک: نشر نویسنده‏‫، ۱۳۸۶).

صادق حضرتی آشتیانی، فهرست نسخه­های خطی دو کتابخانۀ اراک: مدرسۀ حاج­ محمدابراهیم خوانساری و مدرسۀ سپهداری (تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‏‫، ‏‫۱۳۹۰).

صادق حضرتی آشتیانی، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانۀ ابراهیم دهگان در اراک (قم: مجمع ذخایر اسلامی‏‫، ۱۳۸۷).

صادق حضرتی آشتیانی، فهرست نسخه‌های خطی کتابخانۀ حجت الاسلام والمسلمین آقاسیدکاظم میریحیی در اراک (تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، ‏‫۱۳۹۳).

زینب حیدری و غلامعلی قاسمی، نیم­ نگاهی به روستای قاسم­ آباد (قره ­کهریز) از روستاهای شهرستان اراک (اراک: نشر نویسنده، ۱۳۹۲).

رضوان داودپور و نسیم هادیان، پرندگان تالاب میقان اراک (اراک: نشر سهی‏‫، ۱۳۹۱).‏

هلن دسمه‌-گرگوار و پاتریس فونتن، اراک و همدان: نقشه‌ها و اسناد مردم‌نگاری، با همكاری محمدعلی احمديان و ابوالقاسم طاهري، ترجمۀ اصغر كريمی (مشهد: پاز‏‫، ۱۳۷۰).

سینا دلشادی، مجموعۀ نمایشنامۀ تاک اراک (قم: ابتکار دانش، ۱۳۸۷)‏.

ابراهیم دهگان، تاریخ اراک، با همکاری ابوتراب هدایی، با مقدمۀ ایرج افشار (تهران: زرین و سیمین، ۱۳۸۶).

ابراهیم دهگان، کارنامه یا بخش دیگری از تاریخ اراک: تاریخ فهرست ­وار وقایع شهرستان اراک (تهران: مولوی، ۱۳۴۵).

مرتضی ذبیحی، پنج روایت از رویدادهای تاریخی عراق -اراک (اراک: انجمن علمی فرهنگی و هنری استان مرکزی، ۱۳۵۷).

مرتضی ذبیحی، تاریخ اجتماعی اراک و برخی موضوعات فرهنگی‌-هنری (اراک: پیام دیگر، ۱۳۸۱).

مرتضی ذبیحی، تاریخ اجتماعی اراک: احزاب، مطبوعات و شخصیت­ ها از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی (اراک: پیام­ دیگر، ۱۳۸۰).

مرتضی ذبیحی، تاریخ اجتماعی اراک: مؤسسات خیریه و برخی معلولان فعال (اراک: پیام دیگر، ۱۳۸۵).

احمد رجب­ زاده، تحلیل اجتماعی نام­گذاری: بررسی موردی اراک، همدان و بوشهر (تهران: روش، ۱۳۷۸)‏.

احمد رجب­ زاده، رفتارهای فرهنگی ایرانیان: یافته­ های طرح پژوهشی فعالیت و مصرف کالاهای فرهنگی در اراک (تهران: دفتر طرح­های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انتشارات طرح ­های ملی‏‫، ۱۳۸۱).

سعید رجبی فروتن و بهمن محیط آذر، از جشنواره تا جشنواره: کارنامۀ یک سال تئاتر اراک، ۱۳۶۸-۱۳۶۹(اراک: ادارۀ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، بی ­تا).

سازمان برنامه و بودجۀ استان مرکزی، برنامۀ توسعۀ شهرستان اراک: موضوع بند تبصرۀ ۲۵ قانون بودجۀ سال ۱۳۷۵ کل کشور (اراک : کارا‏‫ ، ۱۳۷۶)‏.

ستاد یادوارۀ شهدای ماشین­ سازی اراک، رهاگردیدگان شهدای صنعت و سنگر:‌ای رهاگردیدگان آن سوی هستی قصه چیست؟ (قم: نجابت‏‫، ۱۳۸۵)‏. علی سربندی، اراک از ژرفای تاریخ (تهران: ذهن‌آویز، ۱۳۸۲).

حسن سمیعی، تاریخچۀ والیبال در اراک، با نگاهی به تاریخچۀ والیبال جهان و ایران (اراک: انتشارات شهرآرا‏‫، ‫۱۳۹۱).

محمد سیفی، علیرضا فقیهی و جمیله اخوان ملایری، تاریخ آموزش و پرورش اراک از بدو تأسیس شهر تا انقلاب اسلامی (اراک: پیام دیگر، ۱۳۹۱).

علی­ حیدر شاه ­حسینی، تاریخچۀ سینما در اراک (اراک: پیام دیگر، ‏‫۱۳۹۳).

شورای‌عالی برنامه ریزی استان مرکزی، گزارش عملکرد گذشته و وضع موجود بخش­­ های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی (تهران: سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی، ۱۳۶۱).

حسن صدیق، نامداران اراک، به کوشش محمدرضا محتاط (بی جا: بی تا، ۱۳۷۲).

نظال صراف زادگان و نوید پایداری، تاره ملی‌ پیشگیری و کنترل بیماری‌های قلبی عروقی در ایران: پایلوت در اصفهان، نجف آباد و اراک (اصفهان: معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی‌ و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، ۱۳۹۰).

فرشته طاعتی، بازی و ورزش چند دهۀ گذشته در اراک (اراک: فرشته طاعتی، ۱۳۸۷).

مهدی طالب، مونوگرافی ده نو اراک (تهران: بخش تحقیقات روستایی مؤسسۀ مطالعات و تحقیقات اجتماعی، ۱۳۴۶).

اسدالله عبدلی آشتیانی، اسناد اراک (عراق و سلطان ­آباد) در دوره­های دوم تا سوم مجلس شورای ملی: ۱۲۸۸-۱۳۰۴ خورشیدی (تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورا اسلامی، ۱۳۹۱).

اسدالله عبدلی آشتیانی، نامه­های تجاری و اسناد سلطان ­آباد عراق‌اراک (تهران: سفیر اردهال، ۱۳۹۳). واقیناک (باقرشاک) عیسی­خانیان، قریۀ کلاوه­ کزاز اراک و مردمان آن (تهران: ناییری‏‫، ۱۳۸۸).

کمال ­الدین ­همایون فراهانی، امیران مظلوم: شجره و رویداد شهادت امامزادگان ۷۲ تن ساروق اراک و داستان حافظ قرآن شدن کربلایی کاظم از طریق اعجاز (قم: مشهور، ۱۳۸۳)‏.

کمال­ الدین ­همایون فراهانی، بنی ­فاطمه علیهاالسلام در استان مرکزی: شجره و شرح اجداد سادات اراک و حومه (قم : وثوق‏‫، ۱۳۸۶)‏.

محمود قاضی طباطبایی، علیرضا محسنی تبریزی و هادی مرجایی، طرح ملی بررسی پدیدۀ خشونت خانگی علیه زنان: یافته‌های اراک ( تهران: دفتر امور اجتماعی وزارت کشور با همکاری مؤسسۀ پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش‌عالی و مرکز امور مشارکت زنان ریاست‌جمهوری، ۱۳۸۳).

علی‌اکبر کمالی­ نهاد، آشنای عشق: مجموعۀ مقالات اولین همایش کشوری حافظ ­پژوهی در اراک، ۲۹ و ۳۰ تیر ۱۳۸۶ (اراک: مهر کتیبه، ۱۳۸۷).

جلال ­الدین کوکنار و عباس خسروانی، سند افتخار­: نقش ادارۀ کل راه­ آهن اراک در دفاع مقدس (قم: نشر عطش، ‏‫۱۳۹۳). محمدرضا محتاط، بررسی الفبا و خط در ایران و خوشنویسان اراک (اراک: کالج، ۱۳۷۰).

محمدرضا محتاط، سیمای اراک: جامعه‌شناسی‌ شهری (اراک: محمدرضا محتاط، ۱۳۶۶). عباس ملک‌حسینی و صباح ملک‌حسینی، جغرافیای شهری اراک (اراک‏‫: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک‏‫، ۱۳۹۰)‏.

‏مجید موزونی، در جستجوی هویت شهری اراک (تهران: مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری‏‫، ۱۳۸۸). امیر مولوی، آیینۀ آفتاب : تاریخ و هویت فرهنگی اراک (اراک: هنر بهزاد، ‏‫ ۱۳۹۳).

وجیهه السادات میرشمس‌اللهی، غذاهای سنتی (اراک: هنر بهزاد، ‏‫‏۱۳۸۸). داود نعیمی، تندیس عبادت: درنگی در زیست‌نامۀ شاهزاده محمدعابد(ع) مدفون در مشهد میقان اراک (اراک: ادارۀ کل اوقاف و امور خیریۀ استان مرکزی‏‫، ۱۳۸۲).

یوسف نیک ­فام، اراک ­نامه (تهران: آیندگان‏‫، ۱۳۹۰).

یوسف نیک ­فام، درشکه­ چی: ماجرای نزاع ذبیح درشکه­ چی و حسن رحمتی در اراک (تهران : آیندگان، ۱۳۹۳)‏

یوسف نیک ­فام، طنزآوران اراک (اراک: نوایدانش، ۱۳۸۱).

واحد بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یادوارۀ شهدای ارتش بیست میلیونی: شهدای کارخانۀ ماشین­ سازی اراک (تهران: واحد بسیج مستضعفین منطقۀ یک کشوری، ۱۳۶۲).

مرتضیواعظ­ زاده، حسین واعظ ­زاده و پیشامدهای خوانسار و اراک (بی­جا: مرتضی واعظ ­زاده، ۱۳۷۴).

رضا وکیلی طباطبائی تبریزی، تاریخ عراق (اراک)، به اهتمام منوچهر ستوده، تصحیح و مقدمۀ علی فرهادی (اراک: نویسنده‏‫، ۱۳۸۷).

غلامعلی ولاشجردی فراهانی، آوازهایی در مه: فرهنگ مردم اراک (اراک: پیام دیگر، ۱۳۹۰).

ارزش­ ها و نگرش­ های ایرانیان: یافته­ های پیمایش در اراک (تهران: انتشارات پیمایش ملی ارزش­ ها و نگرش­ های ایرانیان، ۱۳۸۱).

اقلیم و گردشگری در استان مرکزی: اراک (تهران: وزارت راه و ترابری، سازمان هواشناسی کشور، بی­ تا)‏.

آمار کارگاه ­ها و کارکنان شهر اراک (تهران: ادارۀ کل برآورد نیروی انسانی وزارت کار و امور اجتماعی، بی ­تا)‏.

خدمات دولتی اراک: به انضمام فهرست تغییرات اسامی معابر شرکت پست جمهوری اسلامی ایران (تهران: پگاه، شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۲)‏.

خلاصه گزارش عملکرد ۱۳۸۴ شهرداری اراک (بی‌ جا، بی‌ نا، بی‌ تا).

خلاصۀ مقالات همایش کشوری افسانه­: نقد و تحلیل شعر معاصر ایران از نیما تا امروز، اراک، ۲۸ و ۲۹ مهر ۱۳۸۹، به کوشش علی‌اکبر کمالی­نهاد (تهران: فرتاب، ۱۳۸۹ و قم: ظفر، ‏‫‏۱۳۸۹).

خلاصۀ مقالات همایش کشوری تحلیل محتوای آموزشی مراکز تربیت معلم و میزان تطابق آن با نیازهای آموزشی مدارس، اراک، ۲۰ آذر ۱۳۸۹، به کوشش علی‌اکبر کمالی­ نهاد (تهران: فرتاب، ۱۳۸۹ و قم: ظفر، ‏‫‏۱۳۸۹).

سالنامهٔ دبیرستان پهلوی اراک (اراک:بی‌ نا، بی‌ تا).

سالنامهٔ فرهنگ اراک (اراک: بی‌ نا، بی‌ تا).

سرشماری از کارگاه­ های کشور: مشخصات پایه‌ای اراک (تهران: مرکز آمار ایران، بی­ تا).

سرشماری عمومی صنعت و معدن مرحلۀاول ۱۳۷۳: مشخصات پایه‌ای و چارچوبی کارگاه­ های کشور، استان مرکزی شهرستان اراک (تهران: مرکز آمار ایران، ۱۳۷۴).

سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۷۵: نتایج تفصیلی استان مرکزی، شهرستان اراک (تهران: مرکز آمار ایران، ۱۳۷۶) سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان‌ماه ۱۳۴۵: شهرستان اراک (تهران: مرکز آمار ایران‏‫، ۱۳۴۶).

سرشماری عمومی نفوس و مسکن آبان‌ماه ۱۳۵۵: شهرستان اراک، استان‌ مرکزی (تهران: مرکز آمار ایران، بی ­تا).

سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه ۱۳۶۵: نتایج تفضیلی شهرستان اراک (تهران: مرکز آمار ایران‏‫، بی­ تا).

سرشماری عمومی نفوس و مسکن مهرماه ۱۳۶۵، فرهنگ آبادی­های کشور: شهرستان اراک (تهران: مرکز آمار ایران، ۱۳۶۷).

سرشماری عمومی نفوس و مسکن۱۳۷۵، شناسنامۀ آبادی­ های کشور: استان مرکزی، شهرستان اراک (تهران: مرکز آمار ایران‏‫، ۱۳۷۶).

کارنامه: مروری بر عملکرد نمایندۀ مردم اراک در مجلس شورای اسلامی، تهیه و تنظیم دفتر مهندس حاج سیدحسن الحسینی (بی­جا: نمونه، ۱۳۷۰). ‏‫

کارنامۀ پژوهشی دانشگاه اراک۱۳۷۰-۱۳۷۹، تهیه و تدوین ابوالفضل زلفی­ گلی (اراک: دانشگاه اراک، ۱۳۸۱).

کارنامۀ دوسالۀ جهاد سازندگی اراک (استان مرکزی) از بدو تأسیس تا پایان اردبیهشت­ ماه سال ۱۳۶۰ (تهران: جهاد سازندگی، ۱۳۶۰).

كلک و كلام: كلام شاعران انجمن ادبی نور اراک با كلک مدرسين انجمن خوشنويسان استان مركزي (قم: انتشارات عصر ظهور، ۱۳۸۴).

گزارش اجمالی یک­ صد و پنجاه و چهارمین نمایشگاه کتاب استانی: چهارمین نمایشگاه کتاب اراک، گردآوری و تدوین علی عاشوری (تهران: مؤسسۀ نمایشگاه­ های فرهنگی ایران و نشر تکا، ‏‫۱۳۸۹).

گل های رنگارنگ: نظری به انجمن ادبی هنری قائم ­مقام فراهانی اراک، به کوشش عطاالله مجدی (اراک: مهر کتیبه‏‫، ۱۳۸۴).

‏‫مجموعۀ چکیدۀ مقالات همایش ملی مدیریت اراضی، فرسایش خاک و توسعۀ پایدار، گردآوری و تنظیم مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکزی (اراک: مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکزی‏‫، ۱۳۸۰).

مجموعۀ مقالات دهمین گردهمایی فیزیکدانان و متخصصین هسته­ای کشور، ۶ و ۷ اسفند ۱۳۸۲، دانشگاه اراک (اراک: دانشگاه اراک، بی ­تا).

مجموعۀ مقالات کنفرانس سالانۀ دیگ­ های بخار و مخازن تحت فشار، ۱۰ لغایت ۱۲ شهریور ۱۳۷۱، کارخانجات صنایع آذرآب اراک، ویرایش و تنظیم امور پژوهش و خدمات علمی شرکت صنایع آذرآب (بی­جا: شرکت صنایع آذرآب، ۱۳۷۱).

مجموعۀ مقالات همایش کشوری تحلیل محتوای آموزشی مراکز تربیت معلم و میزان تطابق آن با نیازهای آموزشی مدارس، اراک، ۲۰ آذر ۱۳۸۹، تدوین و ویرایش علی‌اکبر کمالی‌نهاد (تهران : زوار‏‫، ۱۳۹۰).

نتایج طرح آماری بررسی مسایل کلی نیروی انسانی و اشتغال پرسشنامۀ خانوار ۱۳۶۱ مناطق شهری شهرستان اراک (تهران: معاونت طرح و برنامۀ وزارت کار و امور اجتماعی، ۱۳۶۳).


۱کتاب ها به ترتیب الفبایی نام خانوادگی نویسنده – یا اولین نویسنده از نویسندگان – مراتب شده اند و در خاتمه, کتاب های فاقد نام نویسنده به ترتیب الفبایی نام کتاب آمده اند.