امید اخوی

امید اخوی دانشجوی دکتری تاریخ معاصر دانشگاه شیراز است. برخی از  مقاله­ های متعدد ایشان عبارت­ اند از  ”ورود آثار مشیرالدوله در کتب درسی دورۀ پهلوی اول و دوم،“ ”بازخورد ورود روس­ ها به تبریز در جنگ جهانی دوم“ و ”طهران تا تهران.“

omid.akhavi@yahoo.com

محمد استعلامی

دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران بوده و علاوه بر ایران، دردانشگاه های مک گیل، مطالعات خارجی توکیو وبرکلی نیز تدریس کرده است. از آثار عمدۀ ایشان تصحیح تذکرة الاولیاء، شرح و تصحیح مثنوی (۷ جلد)، درس حافظ: نقد و شرح غزل های خواجه شمس الدین محمد حافظ (۲ جلد) و نقد و شرح قصاید خاقانی است. وی اکنون در مونترئال تألیف فرهنگنامۀ تصوف و عرفان را در دست دارد.

mestelami@yahoo.com

امیر امیری نژاد

امیر امیری نژاد دانش آموختۀ کارشناسی ارشد باستان شناسی تاریخ، دانشگاه سیستان و بلوچستان است. مقالات چندی از جمله ”پژوهشی در نمادهای سیاسی و مذهبی سکه های سلسلۀ نخست شاهان محلی فارس“ و نیز کتاب های پژوهشی بر سکه های الیمایی و فرترکه و کاربرد فیزیک در باستان شناسی از ایشان منتشر شده است.

a.amirinezhad@gmail.com

احسان استیری

احسان استیری دانشجوی دکتری و مدرس در دانشگاه ایالتی اوهایو است. حوزه­ های مطالعاتی او انسان­ شناسی خاورمیانه، رسانه و خاورمیانه و نظریه­ های فولکلور است.

estiri.1@osu.edu

پروین­ دخت جهان­ کهن

پروین­ دخت جهان­ کهن دانشجوی دکتری تاریخ در گرایش تاریخ ایران بعد از اسلام دانشگاه شیراز است. از ایشان مقالات چندی از جمله ”تلگراف خانه­ های خوزستان،“ ”نقش اقتصادی بندرلنگه در حوزۀ خلیج فارس،“ ”زنان در عصر تأویل“ و ”زنان در عصر تنزیل“ و نیز کتاب کارکردهای سیاسی، نظامی و اجتماعی زنان در عصر ائمه معصوم منتشر شده است.

parvind.jahankohan@yahoo.com

حسین جعفری چهرقانی

حسین جعفری چهرقانی  دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی در پردیس شهید باهنر مرکزی اراک است.

fcjafari@gmail.com

ابوالفضل حسن ­آبادی

ابوالفضل حسن آبادی دانش آموختۀ دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۲ و مدیر اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی است. از ایشان تاریخ شفاهی در ایران، سادات رضوی در مشهد، تاریخ شفاهی و مطالعات شهری و مقالات متعددی منتشر شده است.

ahassanabady1@yahoo.com

علی حصوری

دانش آموختۀ دکتری زبا ن ها و فرهنگ ایرانی دانشگاه تهران، پیش از این عضو پژوهشگر فرهنگستان ایران و استاد دانشگاه شیراز، مؤسسۀ آسیایی، دانشگاه تهران و علوم پزشکی ایران بوده است. مقالات او در نشریاتی مانند کلک، آینده، هنر و مردم، نقش ها و دست ها در ایران و شرق شناسی در آلمان و نیز در امریکا و ایتالیا منتشر شده اند. از آثار مهم او تصحیح نوروزنامه منسوب به خیام و مجمع الاحکام مسعودی است. برخی از کتاب های او عبارت اند از قالی سیستان، فرش بر مینیاتور، نقش های قالی ترکمن و اقوام همسایه. فرهنگ اصطلاحات فرش ایران را در دست انتشار دارد.

alinorallahy@yahoo.com

مهدی رجبعلی پور

مهدی رجبعلی پور (دانش­آموختۀ دکتری ریاضیات دانشگاه تورنتو، ۱۹۳۷) استاد دانشگاه­های دالهوسی کانادا و نیز مازندران، کرمان و دانشگاه آزاد کرمان بوده است. در سال ۱۳۸۰، چهرۀ ماندگار عرصۀ ریاضیات شناخته شد. هم­اکنون عضو پیوستۀ فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران است. علاوه بر نوشتن آثار علمی فراوان در حوزۀ ریاضیات، در فعالیت­های فرهنگی متعددی شرکت داشته است و در کنار ریاضیات، به تاریخ ریاضیات و تاریخ کرمان نیز پرداخته است.

mradjabalipour@gmail.com

ابراهیم زارع

ابراهیم زارع دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد شیراز می باشد.

علی زارع

علی زارع، دانش آموختۀ کارشناسی ارشد تاریخ ایران دانشگاه بیرجند و کارشناسی تاریخ دانشگاه شهید بهشتی تهران، عضو انجمن ایرانی تاریخ است.

alizareparslion@yahoo.com

عباس زارعی مهرورز

دانش آموختۀ دکتری تاریخ ایران دورۀ اسلامی دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۵، استادیارگروه علوم اجتماعی و سرپرست گنجینۀ نسخه های خطی دانشگاه بوعلی سینا است. حوزۀ تخصصی ایشان تاریخ اوایل دورۀ اسلامی، تاریخ معاصر کردستان ایران، فهرست نویسی و ارزیابی نسخه های خطی اسلامی را در بر می گیرد. پیش از این در مقام پژوهشگر مهمان به انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام، دانشکدۀ آسیاافریقا در دانشگاه هامبورگ و دانشکدۀ زبا نها و تمد ن های خاورنزدیک دانشگاه هاروارد دعوت شده و مشاور وبگاه دنیای زنان عصر قاجار دانشگاه هاروارد است. علاوه بر مقالات متعدد، برخی از آثار ایشان عبارت اند از گنجینۀ کردستان: فهرست نسخه های خطی و کهن کتابخانۀ ادارۀ میراث فرهنگی کردستان، جنبش بابک (با اللهیار خلعتبری)، خاطرات و اسناد محمدعلی غفاری همراه با اسناد دیوان عدالت عظمی و کتابچۀ تعدیات حشمت الدوله، فهرست نسخه های خطی دانشگاه بوعلی سینا و بر کران کوهستان: تاریخ سیاسی و اجتماعی کردستان از مشروطه تا جنگ جهانی اول.

mehrvarz@basu.ac.ir

آرش زرنیخی

آرش زرنیخی دانش ­آموختۀ کارشناسی ارشد ادبیات دراماتیک دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران و مدرس دانشگاه جامع علمی‌کاربردی هنر اراک، مؤسس نخستین آموزشگاه رسمی و تخصصی تئاتر (آبان) در اراک است. تأثیرات مارکسیسم: بررسی شاخصه­ های مارکسیستی در گزیده­ای از نمایشنامه ­های غلامحسین ساعدی و نمایشنامۀ نقل طلایی از او منتشر شده است. در ۱۳۸۵، فیلم مستند صابئین مندائی بر اساس پژوهش ایشان اکران شد که نویسندگی و گویندگی متن فیلم را نیز بر عهده داشت.

a_zarnikhi@yahoo.com

مظفر شاهدی

مظفر شاهدی پژوهشگر تاریخ معاصر است. علاوه بر مقالات بسیار، برخی از کتاب های ایشان عبارت اند از مبانی نظری و ریشه های تاریخی انقلاب اسلامی ایران (۱۳۹۳)، افول مشروطیت: زندگینامۀ سیاسی دکتر منوچهر اقبال (۱۳۸۹)، حزب پان ایرانیست (۱۳۸۹)، حزب رستاخیز: اشتباه بزرگ (۱۳۸۲)، تاریخ بانک شاهنشاهی ایران (۱۳۸۷) و مردی برای تمام فصول: اسدلله علم و سلطنت محمدرضاشاه پهلوی (۱۳۷۹).

 shahedi@iichs.org

سعید شیری

سعید شیری نویسنده و شاعر است. بر پلکان باد و سهراب سپهری از ایشان منتشر شده است.

 سهیلا صارمی

سهیلا صارمی پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی است که آثار بسیاری در زمینۀ ادبیات معاصر ایران و عرفان ایرانی، به ­ویژه دربارۀ عطار نیشابوری، از او به چاپ رسیده است. آخرین پژوهش او با نام عطار نیشابوری را اخیراً دفتر پژوهش­ های فرهنگی در مجموعۀ از ایران چه می ­دانم؟ منتشر کرده که در آن، نویسنده با دیدگاهی کاملاً متفاوت زندگی و اندیشۀ این عارف آزاداندیش و معترض اجتماعی را بررسی کرده است.

Soheila Saremi

وحید طلوعی

(دانش آموختۀ دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۰)  پژوهشگر پسادکتری بنیاد محسنی در دانشگاه تورنتو و ویراست یار ایران نامه است. علایق پژوهشی اش شامل تاریخ علوم اجتماعی، نظریه های جامعه شناسی و فرهنگی و فلسفۀ علوم اجتماعی است. علاوه بر ترجمۀ نظریه های کلاسیک جامعه شناسی تیم دیلینی و تألیف مقالاتی در زمینۀ مطالعات فرهنگی، جامعه شناسی ادبیات و نهضت مشروطیت، روایت شناسی و تحلیل روایت، اسناد پژوهی و یک عمر روی یک صندلی از او منتشر شده است.

vahid.tolooei@utoronto.ca

سارا علی ­لو

دانش­ آموختۀ تاریخ دانشگاه تهران و کارشناس ادارۀ کل میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی استان زنجان است. مقالات متعددی در زمینۀ شناخت شهر زنجان و فرهنگ زنجان در دورۀ قاجار از به چاپ رسانده است. علایق پژوهشی او مشتمل بر مناسبات اجتماعی دورۀ قاجار و مسایل زنان در آن دوره است.

مجدالدین کیوانی

 دانش آموختۀ دانش سرای عالی تهران (زبان و ادبیات فارسی) و دانشگاه وِیلزبریتانیا (زبان شناسی کاربردی) است. وی استاد دانشگاه، عضو شورای علمی مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی و سردبیر آینۀ میراث است.

majdoddinkeyvani@yahoo.com

احمد گودرزی

احمد گودرزی دانش آموختۀ دکتری مدیریت و کارشناس پژوهش جهاددانشگاهی استان مرکزی است.

ah.goodarzi@gmail.com

گرِيس گودل

گرِيس گودل دانش آموختۀ دکتری انسان شناسی دانشگاه کلمبیا، ۱۹۷۸، مدیر پیشین برنامۀ تغییر و توسعۀ اجتماعی مدرسۀ مطالعات عالی بین المللی دانشگاه جان هاپکینز بوده و در کالج ولسلی انسان شناسی تدریس می کرده است. همچنین، محقق مدعو دپارتمان حقوق هاروارد و انستیتوی توسعۀ بین المللی هاروارد و انسا ن شناس بنیاد راکفلر در انستیتوی تحقیقات بین المللی رایس (International Rice Research Institute) در فیلیپین بوده است. ایشان تحقیقاتی میدانی در خصوص مسایل اقتصادی توسعه برای سازمان ملل و ارگا ن های دولتی امریکا و دربارۀ صنایع دستی بومی آند و خاورمیانه برای موزۀ تاریخ طبیعی امریکا صورت داده است. علاوه بر ساختارهای ابتدایی حیات سیاسی: توسعۀ روستایی در ایران دورۀ پهلوی، مقالات متعددی مانند “اهمیت مشارکت سیاسی برای توسعۀ پایدار سرمایه دارانه” و “چگونه شاه جایگاه خود را بی ثبات ساخت؟” از او منتشر شده است.

صلاح ­الدین معروفی

صلاح­الدین معروفی دانش ­آموختۀ کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان است.

salah_sena_20@yahoo.com

منیرالسادات میرجمالی

منیرالسادات میرجمالی دانشجوی دکتری اقتصاد و مربی پژوهشی جهاددانشگاهی استان مرکزی است.

monir_mirjamali@yahoo.com

علی نوراللهی

دانش آموختۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد باستا ن شناسی دانشگاه تهران و دکتری باستا ن شناسی دوران تاریخی دانشگاه علوم و تحقیقات است. تاکنون در مقام سرپرست و عضو هیئت علمی، کاو ش های فراوانی در استا ن های ایلام، مرکزی، زنجان، اردبیل، قزوین و همدان صورت داده است. علاوه بر این، بررس ی های قوم باستا ن شناسی متعددی نیز در زمینۀ کوچ نشینان غرب زاگرس مرکزی به عمل آورده است. حوزۀ پژوهشی او دوران تاریخی در زاگرس مرکزی، به ویژه استان ایلام، است.

alinorallahy@yahoo.com

یوسف نیک فام

یوسف نیک فام نویسنده، پژوهشگر و مستندساز است. برخی از آثار ایشان عبار ت اند از طنزآوران اراک، دستان: داستان نویسی در استان مرکزی، اراک نامه، روز سینما، خاطرات روزگار سرکشی، عکاس همایونی و تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در اراک.

y.nikfam@gmail.com

رضا وکیلی طباطبایی تبریزی

حاج میرزارضاخان وکیلی طباطبایی تبریزی نمایندۀ آذربایجان در دورۀ دوم مجلس شورای ملی است.

عبدالمجید یوسفی نکو

عبدالمجید یوسفی نکو دانش آموختۀ دكتری زبان و ادبيات فارسی دانشگاه اراک است. حوزۀ تخصصی پژوهش های او عرفان و تصوف، ادبیات عرفانی، و نقد ادبی است و در این زمینه ها مقالاتی منتشر کرده است که از آن جمله اند ”ریخت شناسی داستان پیامبران در تفسیر طبری و سورآبادی“، ”آیه های شنگرفی“، ”مضامین چوبین“، ”سرود یمگان“ و ”اسطوره جمشید در دیوان خاقانی “.

o3efi@yahoo.com