حمایت از هیدن کارتر،فوتبالیست آمریکایی

در اکتبر سال ۲۰۱۷،بنیاد خیریه محسنی مبلغی را به هیدن کارتر،فوتبالیست آمریکایی اهدا کرد تا او به همراه تیمش بتواند در تور گودویل کانادا-کوبا شرکت کند.هدف گودویل کمک به ورزشکاران حرفه‌ای در راستای شرکت در بازی‌های ورزشی در سراسر دنیاست.بنیاد خیریه محسنی نیز مفتخر است که بتواند به  ورزشکاران جوان را در راستای رسیدن به اهدافشان بسیار کمک کند

Mohseni Foundation

Established and chaired by Mr. Mohammad Mohseni, the Mohseni Trust for Family and Friends and the Mohammad H. Mohseni Charitable Foundation support schools, advanced education, hospitals and healthcare in communities with which Mr. Mohseni has been connected. Most of the Charitable Foundation’s work is in Canada whereas much of the Trust’s work is focused in […]

University of British Columbia and Vancouver General Hospital Recognize Mohseni Foundation Glaucoma Fellowship

Mr. Mohammad Mohseni together with Dr. Frederick Mikelberg, Vice-Dean Of UBC’s Faculty of Medicine and former Head of the Department of Ophthalmology and Visual Sciences. Mr. Mohammad Mohseni together with Dr. Kulbir Gill, the 2013-2014 Mohseni Foundation Glaucoma Fellow at UBC