بنیاد محسنی در جهت تداوم اهداف بنیانگزار خاندان محسنی و ادای دین به سرزمین مادری و کشور کانادا که میزبان مؤسس بنیاد و شمار قابل توجهی از افراد خاندان محسنی در چند دهه اخیر بوده پایه گذاری شده و در طی بیش از بیست سالی که از تأسیس آن می گذرد دامنه فعالیت های آن گسترش بسیار یافته است.  برنامه های بنیاد از همان آغاز بر جلب همکاری و مشارکت افراد و مؤسسات علاقمند استوار بوده و جای خوشوقتی فراوان است که بسیاری از هدف های نوعدوستانه و فرهنگی بنیاد از طریق همین همکاری ها، و با تأسیس دو بنیاد زیر،  تحقق پیدا کرده است.

بنیاد خیریه محمدحسین محسنی (Mohammad H. Mohseni Charitable Foundation) شعبه ای از بنیاد خیریه محسنی با هدف حمایت از اجرای طرح های فرهنگی، بهداشتی، و نوعدوستانه می باشد. این بنیاد در Canada Revenue Agency  به ثبت رسیده است.

موقوفه محسنی برای فامیل و دوستان (Mohseni Trust for Family and Friends) موقوفه ای مستقل است، برای برقراری و حفظ ارتباط میان اعضای خاندان محسنی و همکاری در اجرای طرح هایی که هدف آن ها حفظ و استمرار میراث تاریخی و فرهنگی خاندان محسنی و شهرستان اراک است.

از نمونه فعالیتهای بنیاد خیریه محمدحسین محسنی، می توان حمایت از پژوهش به گلوکوم و سلامت مردان از طریق اعطای کمک هزینه تحصیلی به چند پژوهشگر در دانشگاه بریتیش کلمبیا، بیمارستان VGH وMayo Clinic اشاره نمود.

از نمونه فعالیتهای موقوفه محسنی برای فامیل و دوستان، می توان به احداث و توسعه یک مرکز مجهز بیماری های قلبی در اراک، تأمین نیازمندی های کودکان دانش آموز و هم چنین مشارکت در طرح های حمایتی سالمندان اشاره نمود.