سال ۲۰۱۲ میلادی اولین سال شروع  بورس تحقیقاتی سه ساله بنیاد محسنی برای دوره فوق دکترا در زمینه تحقیقات مربوط به سلامتی در مردان بوده است. دکتر فرشاد پورمالک محقق و پزشک برجسته ایرانی دریافت کننده این کمک هزینه در مرکز معتبر بین المللی پروستات ونکوور، وابسته به دانشگاه بریتیش کلمبیا و بیمارستان عمومی ونکوور است. ایجاد شناخت بیشتر در مورد جوانب مختلف مربوط به سلامتی مردان  قدم بعدی در زمینه درمان مؤثر سرطان پروستات است، و نیز کمک به این امر که بیماران پروستاتی از وضعیت –زنده ماندن– به سوی –سالم شدن–حرکت کنند.