کرسی محمد حسین محسنی در مطالعات مربوط به سلامتی مردان از سال ۲۰۱۴ میلادی در بیمارستان عمومی ونکوور تاسیس شده است. هدف این همکاری دراز مدت با بیمارستان ونکوور این است که با استفاده از موقوفه ای که بنیاد محسنی در اختیار بیمارستان قرار داده اهمیت و ابعاد مختلف سلامتی و بهداشت مردان بیشتر و بهتر شناسانده در جهان شود و موجبات همکاری و مشارکت سازمان ها و مؤسساتی که در این زمینه فعالیت دارند فراهم تر گردد.