یکی از نخستین خدمات بنیاد محسنی  تأمین هزینه احداث و توسعه یک مرکز مجهز بیماری های قلبی، شامل سرویس آمبولانس در اراک است. این مرکز که در سال ۲۰۰۰ تأسیس شده در ارائه خدمات اورژانس و کمک های درمانی به بیماران قلبی گام های بسیار مؤثری برداشته است.