از جمله خدمات برجسته کلینیک مایو در شهر روچستر، ایالت نیویورک، ایجاد بورس های کوتاه مدت برای آشنایی پزشکان غیرامریکایی با آخرین و پیشرفته ترین تکنیک های پزشکی است. تا کنون دو پزشک ایرانی با استفاده از کمک مالی بنیاد محسنی با آخرین پیشرفت های پزشکی در حوزه تخصصی خود، آشنا شده اند، که نتایج آن در درمان بیماران ایرانی مؤثر خواهد افتاد.